با سلام و تشکر
من با یک زن بسیار متشخص و البته با شخصیت کاملا مستقل آشنا شدم و قصد ازدواج با وی را دارم. آشنایی ما بسیار طولانی است و با رابطه کوتاهی همراه بوده که رابطه جنسی را شامل نمیشود.در مدت قطع رابطه به صورت دوستانه از همدیگر خبر داشته ایم و طی این مدت ایشان یک رابطه کامل با فرد دیگر داشته است که قطع نموده و از نظر خودش رابطه بدی نبوده ولی بنده رابطه خوبی با کسی نداشته ام و از تجربیات جنسی خودم به علت عدم وجود علاقه قلبی رضایت ندارم در صورتی که به نظر میرسد ایشان رضایت خوبی از روابط جنسی قبلی دارد.همچنین از نظر فیزیکی و اندامی بنده احتمالا از متوسط مردان جامعه ضعیف تر باشم گرچه مورد غیرنرمالی ندارم. موضوعی که ذهن من را مشغول کرده رضایت فرد مورد علاقه من از تجربه جنسی قبلی است که ممکن است با رابطه با من حداقل به صورت فیزیکی حاصل نشود یا نگرانیم رضایت وی به یک رابطه جنسی حداقلی با من برای گذران زندگی است که ذهنیت مرا از رابطه ای داغ و بی مانند و خاطره ساز بین کسی که دوستم دارد و دوستش دارم خراب میکند. حس میکنم ایشان شاید مرا مورد ترحم قراردهد یا رابطه با من ایشان را به اوج قبلی نرساند…در واقع از انتظارات ذهنی ایشان از یک رابطه جنسی و جسمی خوب که احتمالا بالاتر از محدودیتهای بنده باشد نگرانم…سپاسگزار از راهنماییتان