خیلی مهمه که جامعه به ورطه فساد نیفته و کسی به گناه کشیده نشه واسه همین هم وقتی مرد متاهلی دست میگذاره رو هر زنی محضر دارها با توجه به قانون یواشکی آزادیهای بی حصر مردانه،گناه هم جنس خودشونرو نادیده میگیرن و اونا رو محرم و عقد میکنند و میگن این دو نفر رو از زنا نجات دادیم ولی یه خانواده بی حمایت مهر پدر میشه که ممکنه اونا به دردسر و گناه کشیده بشن!بهداشت روانی جامعه در گرو آسایش و امنیت روانی و اجتماغی خانوادههاست!حالا با توجه به این ناامنی گسترده خانوادهها به خاطر وفور ازدواج دوم مردها باید این معضل بزرگ را از چشم پدران هوسباز خائن دید یا زنان بی رحم خائن به همجنسان خود!؟