سلام
به نظر شما در برابر روشهايي كه همسرم براي تربيت دخترم انجام ميده من ميتونم دخالت كنم يا نه؟آخه گاهي اوقت احساس ميكنم بعضي حرفهاش يا روشهاي تنبيه هاش مناسب نيست.من تو اين مواقع چه عكس العملي ميتونم نشون بدم؟