با پسری دوست بودم تا شرایط ازدواج رو پیدا کنیم ولی همش از زیر این موضوع فرار میکرد و منم یک بار بدجوری حالش رو گرفتم حالا دوباره برگشته و میگه میخواد ازدواج کنه واقعا” میتونم بهش اعتماد کنم ؟