فکری ناخواسته از ذهنم عبور کرده ک باعث پریشانیم شده، هیچ وقت برای عزیزلانم بد نخاستم نمیدونم این چطور توی ذهنم اومد، میترسم از بس درگیرش شدم، شب ها نمیتونم بخابم، سعی میکنم از ذهنم دورش کنم اما باز برمیگرده، همش خواب بد میبینم، زندگیمو مختل کرده، لطفا کمکم کنید،