سلام من مربی مقطع پیش دبستان هستم.والدین یکی از کودکان در مورد ترس فرزندشان می گفتند که پسر من از شیطان می ترسد و تحمل یک لحظه دوری از من را ندارد این ترس بعد از دیدن یک فیلم به وجود آمده ، به گفته مادر کودک فیلم مناسب با رده سنی فرزندش بوده … من چکار میتوانم برای کمک بهشون بکنم؟.