دختری 24 ساله دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه شبانه دولتی هستم قبلا ازاد تحصیل می کردم و همین دلیل احساس می کنم باید با هم کلاسی هایم رقابت شدیدی داشته باشم از لحاظ درسی دوستان کمک می کنند ولی نمره های ترم قبل ما اعلام نشده و خیلی نگران هستم و استرس و لرزش بدنی دارم و تمرکز حواسم کمتر شده و نگران شدید هستم که اخراج شوم سال های قبل به راحتی دانشجو در این مقطع یکی روزانه و یکی شبانه را اخراج کرده اند