سلام من ايران زندگي نميكنم، چند هفته ايي بود در جريان طلاق برادرم و اذيتهاي همسرش نسبت به خانواده ام قرار گرفتم ، شنبه هفته پيش براي خريد يك اسپري ضد عرق به فروشگاهي رفتم كه اسپري هاش نصف قيمت شده بود و أصلا از نظر مالي بي ارزش بود ، در همان حين خواهرم اس ام اسي برام فرستاد كه شب گذشته همسر برادرم مقابل خونه پدرم معركه راه انداخته و پدرم قلبش گرفته، از فرط ناراحتي و بي حواسي اسپري را در جيبم گذاشتم و بدون پرداخت پول بيرون رفتم أصلا حواسم جمع نبود،ناگهان سكيوريتي يا پليس مغازه منو متوقف كرد و گفت من دزدم،در حالي كه هرچي توضيح دادم قبول نكرد،گفتم آخه من كه كار دارم نميام اين چيز ارزون و كم ارزش رو بدزدم ،،،،،اون قبول نكرد و به خاطر يه اسپري ارزون كه شايد به اندازه يه بطري أب قيمت نداشت براي من تو اداره پليس پرونده درست كرد، الان يك هفته است گذشته و من هر شب كابوس ميبينم و قيافه اون زن از جولوي چشمم نميره، يك هفته است نشستم تو خونه و حوصله هيچ كسي رو ندارم و هيچ كاري نميتونم انجام بدم، لطفا كمك. كنيد