پسری23ساله هستم که دوسال پیش ازطریق برنامه لاین بادختری آشناشدم خیلی راحت باهم حرف میزدیم درد دل میکردیم خلاصه خیلی باهم راحت بودیم بعدها کم کم تلگرام و گروه و اینا که کم کم روش حساس شدم غیرتی شدم درصورتی که اصلا ندیدمشم فقط چندتا عکس و صدا و…تایکماه پیش که به اجبارخانواده دختره به عقد پسرعموش درومد بماند که چقد تلاش کردیم جفتمون این اتفاق سرنیفته ولی نشد اونموقع فهمیدیم چقد بهم علاقه داریم دختره هم یکسال ازمن کوچیکتره.الان خاستم کمکم کنید که بااینکه دختره عقد کرده ولی هنوز همدیگه رو دوست داریم چکار میتونیم کنیم که بهم برسیم خواهشا کمک کنید خیلی واجبه.شب عقدش زنگ زد گفت الان فرار میکنم میام سمتت نزاشتمش گفتم بااین کارخونوادتو ازدست میدی.خلاصه خیلی همو دوست داریم خیلی واقعی…