سلام
ادمی هستم که سال ها درون گرا افراطی بودم ولی می خوام از این حالت دربیام.

تغییر روحیه

و تفریح و همراه با دیگران بودن و به طور کلی برون گرایی رو داخل خودم تقویت کنم ممنون میشم راهنماییم کنین؟