سلام.من پسری 18ساله هستم .یک سال هست که تمایلات جنسی و عاطفی من شدید تر شده .
که حتی شب ها نمیذاره خواب راحتی داشته باشم.
با این حال ک من دانشجویی بیش نیستم و در آمدی ندارم.
مبتلا به استمنا اشده ام .که زیان های جبران ناپذیری در بدنم دیدم