سلام.
من در امور روزمره ی خودم خیلی تفکر میکنم و دوس دارم هر عملی برطبق اطلاعاتی که دارم نسبت به موضوعات متفاوت به نحو احسنت انجام بگیره.
دایم تو ذهنم مرورمیشه که فکره زیاد ادم رو از پا درمیاره و از طرفی با توجه به توضیحات بالا دارم خیلی اذیت میشم.
آیا نگرانیم مفیده یا مضر؟ آیا راهی که پیش گرفتم مناسبه؟
مرسی ممنون