سلام من 38 ساله ام و مدتیه طلاق گرفتم و تنها زندگی میکنم ولی مدتیه در این تنهایی بشدت میترسم و مجبورم از خونه بزنم بیرون … و با ماشین فقط دور خیابونا رو بزنم خیلی کلافه ام چیکار کنم ؟