دوستان یکی از همکلاسیام هست که هرکاری میکنه کسی باهاش دوست نمیشه … نمیدونم چه مرضیه … هر جوری میخوای بهش نزدیک بشی نمیتونی !!! واقعا” مشکلش چیه ؟ ادم زشت و بدترکیبی هم نیست