سلام. من 26 ساله و متاهل هستم. قبل از ازدواح مشکل توهم داشتم. الان بهترشدم ولی کامل رفع نشده. من زیاد دچار توهم میشم.درباره نظری که دیگران نسبت به من دارند، چیزایی فکرمیکنم که خیلی ازمواقع واقعیت نداره. اگه کاری روکه قبلا تواناییش رو نداشتم، درست انجام بدم، دچارتوهم میشم که کولاک کردم و دچار هیجانات کاذب میشم و فکر میکنم پشت سرم همه دارن درمورد من تعریف و تمجید می کنند. برعکس وقتی کاری رو خراب میکنم فکرمیکنم دیگه جلوچشم کسی نباید ظاهربشم و همه به خاطر این اشتباه دارن منو سر زنش میکنن. یه جورایی ایده آلیست هم هستم.ممنون میشم راهنماییم کنید