سلام
من دختری هستم که اهل نماز و روزه ام.از لحاظ پوشش هم معمولی،نه اهل لباساس لختی و نه پوشش کامل دارم.و به حجاب اعتقادی ندارم.به تازگی نامزد کردم .از لحاظ پوشش مشکلی باهم نداریم اما ازم خواسته که حجابمو رعایت کنم اونم نه سفت و سخت.خیلی معمولی.خودم بهش گفتم یه شال برا من سختی نداره اما چون اعتقادی بهش ندارم برام سخته.در نهایت بعد کلی بحث در این موضوع من تسلیم شدم و قبول کردم .اما موضوع خانوادم هست که با این موضوع کنار نمیان .بهم میگن از روز اول باید میگفتی من همینم منو اینجور قبول کن.حالا موندم که حرف اونا درس بوده یا تصمیم خودم.لطفا راهنماییم کنید.