سلام و عرض ادب
من یه پسر 24 ساله م
تو ارتباطی که دیگران با من دارن زود رنجم
به این صورت که اگه کسی سراغمو نگیره ازش ناراحت میشم و احساس میکنم براش اهمیتی ندارم
من دوس دارم مورد توجه باشم. کسی به بهانه های مختلف باهام تماس بگیره حالمو بپرسه یا بیاد منو ببینه
این اوضاع داره رو روحیه من تاثیر میذازه و احساس افسردگی داره به سمتم میاد
آیا رفتار من باعث این میشه که کسی سمتم نیاد؟
ممنون مچکر