سلام همسرم به رابطه من و خواهرم خيلي حساسه و ميگه من نبايد با اون رابطه اي داشته باشم چند جلسه هم به مشاوره مراجعه كرديم ولي فايده نداشه من موضوع رو با خواهرم مطرح كردم و اونم موقعي كه همسرم هست خيلي رعايت ميكنه.من نميدونم بايد چكار كنم؟