با سلام
همسر من بعلت زود رنج بودن و خیلی حساس بودنش و دور بودن از خانواده خودش نمیتونه با خانواده من روابط خوبی داشته باشه و باجاری خودشم حتی مشکل داره و فکر میکنه همه طرف اون هستن و ایشون برای اونا مهم نیست و همین امر باعث حسادت و ناراحتی و حساس شدن بقیه به این موضوع شده تا حدی که بعضی ها سوء استفاده میکنن و ناراحتش میکنن و با اذیت میکننش با متلکاشون.این موضوع باعث شده از همه دور بشه همیشه غصه بخوره و من هم طبیعتا تحت تاثیر این موضوع ناراحت باشم.خواهر و مادر من هم با همسرم رفتار درستی هم در نبود من ندارن باهاش ولی جلوم خوبن واقعا نمیدونم دیگه چکار کنم.آدمای اطراف منم حرف گوش کن نیستن و منطق هم بنظر من ندارن.از طرفی زن داداشمم براش موقعیتی شده که با اونا هوب بشه و با رفتاراش و گفتارش همسر منو اذیت میکنه.لطفا اگه راهی بنظرتون میرسه کمک کنین این مشکل حل بشه