سلام من یه دختر بیست سالم…به شدت حساس و زود رنجم سر کوچکترین مسایل اشکم در میاد چه گناه کار باشم چه بی گناه…حتی اگه از خودم دفاع کنم با گریه است که این نشون دهنده ی ضعفمه،اگه با کسی(مخصوصا جنس مخالف)بحث یا دعوا کنم سری کم میارم و گریم میگیره،حالا باز اگه طرف غریبه باشه بهتر جوابشو میدم اما اگه اشنا باشه زود اشکم درمیاد سن طرف هم اصلا مهم نیس زود کم میارم باز در مقابل هم جنسام میتونم خودمو کنترل کنم اما در مقابل مردا نه از داداشم و پدرم گرفته تا بقیه کوچیک یا بزرگ بودنشون همه اصلا فرقی نداره،فقط درمقابل نامزدم که دوسالی از خودم بزرگتره روی گریه ام کمی کنترل دارم اما بازم زود رنجیمو دارم… ممنون میشم بگید چکار کنم که یکم قوی شم وقتی اینجوری میشه حالم از خودم بهم میخوره….ممنونم