من دختری ۱۹ ساله ام خانوادم هیچ اعتمادی بهم ندارن بخصوص مادرم از بچگی همه چیز ب مادرم میگفتم بهترین دوست واسم بوده تاحالا اما همین رک و راست بودنم باهاش باعث شده نسبت ب من بی اعتماد بشه و نذاره تنها برم بیرون مادرم حتی بهم فرصت نمیده تا خودمو بهش ثابت کنم لطفا راهنماییم کنین چکار کنم ک خانوادم بهم اعتماد کنن و ازادم بذارن