با سلام
من مدت 3 سال نتوانستم با خانواده ام در مورد مسائل زندگیم صحبت کنم و مدتی با دوستان مشکلاتم را برطرف کردم اما هنوزم هم دچار مشکل هستم.
حتی خانواده ام در مورد بعضی مسائل من را مقصر میدانند در صورتی که سکوت من این طرز فکر را در ذهن انها قرار داده است واقعیت اینگونه نیست.