سلام
دختر 16ساله هستم
مادر و پدرم بایکدیگر اختلاف دارند سن هایشان یکی است اما سه ماه پیش متوجه خیانت پدرم از طریق چت شدم و با مادرم پس از طی کردن مراحل مشاوره صحبت دعوا و غیره اوضاع ارام تر شد
اما اخیرا پدرم 50سالش شده و ذر در تمام شبانه روز صبح خانه امده صبحانه مبخورد می رود ظهر نهار خورده می خوابد و شب شام میخورد و میخوابد و دیگر خانه نیست
افکار همه ما اشفته است من و مادرم
او ب مادرم توهین میکند و به او می خندد و قبلا شاهد نزاع هایی بودم
اعصاب من و مادرم روز به روز بدتر می شود
و مادرم از سلامت جسمانی مناسبی برخوردار نیست
و این وضع به خاطر حماقت های پدر است اما نه نشاوره میرود بلکه به مادرم هم پول نمبدهد و او را با حرف اذیت میکند ارامش درس خواندن ندارم و گاها مخواهم خودکشی کنم لطفا چاره و درمان بگویید نیاز باشد بیشتر توضیح خواهم داد اما لطفا کمکم کنید