با عرض سلام و خسته نباشید
پدری دارم بسیار مهربان که ما را خلیل دوست دارد . بسیار زحمتکش. با درآمدی خوب و جایگاه اجتماعی بالا. بسیار با محبت . اهل خانواده.خوش اخلاق.فقط یک عیب که دارد و من را ناراحت می کند این که با توجه به این که وضع درآمدی خوبی دارد ولی خوب برای ما خرج نمی کند .فقط در یک مورد.آن هم خرید وسایل خانه.یک واحد از خانه یک سال خالی بود و قرار بود بدهیم به اجاره.انقدر ایشان این مساله را طول داد و امروز و فردا کرد که یک سال طول کشید.قرار بود پرده های خانه را عوض کنند یکسال طول کشید. اعصاب مان را خورد می کند . با این که خیلی خوب و مهربان است ولی انقدر که باید برایمان خرج نمی کند . مثلن می گوییم ماشین را عوض کن قدیمی شده است . می گوید شما که با ماشین رفت آمد نمی کنید مال من است . من بیشتر اوقات با آن هستم. این ماشین نیاز مرا بر طرف می کند و عوضش نمی کنم.برای من کافی است.هر چقدر می گوییم به خاطر ما عوض کن .باز هم گوش نمی دهد و لجبازی می کند . یخچالمان همیشه پر میوه و شیرینی و همه اقلام است ولی برای خرید وسایل خانه و عوض کردن آن باید دو ماه غر بزنیم و غر بزنیم تا بالاخره خریده شود . اعصابمان را خرد می کند . مگر برای خرید یک وسیله ساده چقدر باید یادآوری کرد ؟ روی اعصابمونه :ا این خصلت ایشان روی تمام نقطه قوت هایشان سایه انداخته و من دیگر خوبی های پدرم را نمی بینم و دائم به این فکر می کنم که چرا انقدر لجباز است و چرا ما باید انقدر برای خرید وسایل خانه به اصرار کنیم . ممنون. چه کنیم ؟