سلام من بیست سالمه و دانشجوام،اما اصلا نمیتونم با کسی ارتباط برقرار کنم تو جمع نمیتونم صحبت کنم هم لکنت میگیرم و صورتم داغ و قرمز میشه هم بدنم میلرزه،کمکم کنید