با سلام.دختری 24 ساله هستم.که به زودی قرار است با پسری هم سن خودم ازدواج کنم.راستش من خیلی دختر خجالتی و شرمگینی هستم و رویم نمیشود که جلوی کسی لباس هایم را دربیاورم.حتی در خانه جلوی اعضای خانواده ام با مانتو هستم.الان نمیدانم باید چکار کنم.چجوری جلوی همسرم لباس هایم را دربیاورم.از این ها گذشته از رابطه ی جنسی هم خیلی میترسم و هم خیلی خجالت میکشم.البته از دردش نمیترسم،چون میدانم برای یک بار است.من از خوده این کار و آلت مردی میترسم.و درضمن خجالت هم میکشم که بخواهم این کار را انجام بدهم.درضمن ترس از بارداری هم دارم.تاآخر عمرم دوست ندارم بچه دار شوم.همسرم این موضوع را میداند و قبول کرده.حالا من از شما میخواهم کمکم کنید چگونه برترس و خجالتم غلبه کنم.خودم میخواهمبه شوهرم بگویم اگر میشود حداقل چند ماهی کاری به کاره من نداشته باش تا باتو راحت تر شوم.ولی میدانم او قبول نمیکند.لطفا بگویید چکار کنم.باتشکر و عرض ادب.