سلام دخترم نه سالشه قبلا یه اتاق داشتیم اونم داده بودیم به اون ولی از وقتی که یه اتاق طبقه بالا ساختیم نمیره بخوابه چیکار کنم میترسه ممنون