با سلام
دختری 4 ساله دارم که حدود 4 ماه می باشد که جای خوابش را از خودمان جدا کرده ام، با اینکه اتاقش از اتاق ما فاصله دارد هیچ اعتراضی نمی کند و فقط موقع خواب رفتن به کنارش می روم و بعد از خواب رفتنش از اتاقش خارج می شوم.
نگرانی من این است که این مسئله برای او مشکلی ایجاد نکند و دچار افسردگی نگردد و این مسئله برایش تبدیل به مشکل نگردد.
خواهشمندم من را راهنمایی نمایید.
سپاسگذارم