سلام من با خواستگارم 14سال اختلاف سنی داشتیم ولی به هم علاقه داشتیم من مادرم مریضه شرط گذاشتم که هر روز بهش سر بزنم ایشون شرط من رو قبول کردن ولی تو مراسم بله برون پسردایی ایشون از طرف ایشون صحبت میکردن گفتن که شرط من رو قبول ندارن منم ناراحت شدم به ایشون گفتم من با خودشون توافق کردم نباید به شما میگفتن پدرم هم بیرونشون کرد ایشون الان جواب پیام های منو نمیده به نظرتون امکان داره برگرده نمیتونم فراموشش کنم