خواهرم ۱۹ سالشه و خیلی لجبازه فقط حرف خودشوقبول داره
جدیدا با پدرم سر اینکه حجابش بد شده دعوا میکنن بابام میگه یکم شالت رو بکش جلوتر میگه نمیکشم…
یا خیلی چیزای دیگه
فلان کلاس رو باید برم فلان سفر رو باهاتون نمیام
بابامم ناراحت میشه و باهاش دعوا میکنه ولی باز بدتر میشه
من و مامانم نمیدونیم باید چیکار کنیم
از طرفی میگم اقتضای سنشه ولی خب نباید تو روی بزرگتر بایسته
بنظرتون باید چطور باهاش رفتار کرد؟؟