با سلام جوانی 20 سالم که یک خواهر کوچیک دارم که 7 سالشه.با توجه به اینکه من درس میخونم بعضی اوقات وارد اتاقم میشه و کلا کمی اذیت میکنه.منم که این روزا حال خوشی ندارم باهش دعوا میکنم.مثلا بهش فهش میدم یا بعضی وقتا یک پس سری بهش میزنم.میخواستم ببینم امکان داره در بزرگی دچار سادیسم یا مازوخیسم بشه.یا اگه ذاتا تو وجودش نباشه امکانش کمه.منم که راه درست رفتار کردن با بچه رو بلد نیستم چیکا کنم.