دختری دارم 10 ساله که بسیار خودخور و حساسه … چه در درس و چه در روابط با دیگران … متاسفانه مشکلی که هست اینه که تا باهاش حرف میزنی اشکش درمیاد و همه چی به هم میریزه ….چیکار باید بکنیم ؟