مدت 10ساله که به این بیماری مبتلا شدم و خیلی نسبت به ظاهرم حساس شدم طوری که بیشتر وقتم رو کنار آینه میگذرونم و واقعا فکر میکنم همه مخصوصا جنس مخالف از من نفرت دارند و یا از من خوششون نمیاد و وقتی تو محیط بیرون بهم بی محلی میکنن خیلی بیشتر ناراحت میشم و دوست دارم حتی خودم رو بکشم و خیلی احساس تنهایی می کنم چون واقعا کسی نمیخواد شریک زندگی من بشه و چون وضع مالی خوبی هم ندارم این مشکل چند برابر شده تو محیط های اجتماعی هم همین وضع برام پیش اومده و کسی حاضر نمیشه با من آشنا بشه بخاطر همین بیشتر به ظاهرم حساس شدم و واقعا فکر میکنم خیلی زشتم خواهش میکنم کمکم کنید …