سلام من 16سالم و نزدیک 2 سال که خود ارضایی میکنم البته من اصلا نمیدونستم اول این کار چیه واوایل و تا همین چند ماه پیش روزی 6تا 7 میرسید تا جایی دیگه هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم و درس هیچی نمیتونستم بخونم و… تا غیر حضوری گرفتم و…
الان خیلی حواسم پرت کردم اینا هر سه چهار روز اش کردم
میخواستم ببینم باید چکار کنم
دارویی داره که دیگه آدم جق نرنه
یا اصلا به صحنه هایی که میبینه یا تو ذهنش میاد اهمیت نده
تو رو خدا راهنمایی کنید