با سلام من از بچگی عمل زشت خود ارضای رو انجام میدادم تا اینکه متوجه شود این عمل گناه حالا هر کار می کنم نمی تونم ترک کنم به این عمل اعتیاد پیدا کردم اولی این کار به خاطر احساس تنهایی انجام می دادم توی زندگیم دوران بچگی دو حادثه بد تجربه کردم که باعث ترس من شود و همه منو سر زنش و تحقیر می کردن. 6و7سالی در گیر خود ار ضای البته خیال پردازی میکنم .نازی مشکی برام پیش اومد که کوچک ترین چیز با تحریک و باعث بیرون اومدن منی میشه حتی چند ثانیه هم نمیشه خانواده اصرار دارن ازدواج کنم اما من از خجالت نمی دونم باید چیکار کنم لطف راهنمایی کنید با تشکر