سلام
من یک ماه و نیمه که ازدواج کردم. دیشب همسرم التش را ناگهانی و با فشار زیاد وارد کرد و من بسیار دردم امد. بعد از خروج الت من خونریزی پیدا کردم و یک روزه که خونریزی ادامه پیدا کرده. ایا احتیاج به معاینه پزشک هست؟ چه کار باید بکنم؟