سلام من زنی هستم که به شوهرم تقریبا دو ماه پیش خیانت کردم که شوهرم فهمید وبه خاطر بچه ها به کسی نگفت ولی از طرفی هم تحمل کردن ادامه این زندگی خیلی براش سخته ومن هم کاملا متوجه اشتباه خودم هستم وخیلی پشیمانم واز طرفی بخاطر علاقه ای که به همسرم وزندگیم دارم به هیچ عنوان نمیخوام از او جدا شم چه راهی پیشنهاد میکنید تا من بتوانم دوباره اعتماد شوهرم را بدست بیارم تا بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم؟و چه راهی پیشنهاد میکنید که هر چه زودتر این مسئله را فراموش کنیم