پسری هستم 20ساله که 6ساله که با دختری رابطه دارم و با تمام وجودم دوستش دارم و او نیز منو دوس داره ما با هم قرار گذاشته بودیم که بعد از اتمام درس ازدواج کنیم.در 2ماه اخیر به وسیله یکی از دوستانم برای انجام کار به فرد دیگه ای معرفی شدم.ما به هم خیلی نزدیک شدیم تا جای که با هم رابطه داشتیم {رابطه جنسی} الان رابطه مون قطع شده ولی عذاب وجدان گرفتم با تمامه وجودم از خودم متنفر شدم لطفا بهم بگید چیکار کنم هم به عشقه قدیمیم خیانت کردم هم به تمام اصول اخلاقی.کلا خودمو از دست دادم چیکار کنم کمکم کنید….