با سلام
من و نامزدم چند روزه که به خاطر برداشت اشتباه ایشون مبنی برخیانت بهم اتهام خیانت زده و از هم جدا شدیم.
ماجرا هم از اینجا شروع شد که نامزدم در مورد رابطه قبلی من اطلاع داشت و میدونست که تموم شده هستولی وسیله ای از اون شخص پیش من بود که باز هم با اطلاع نامزدم میخواستم وسیله رو به اون شخص برگردونم.
در اس ام اسی که برای اون شخص میخواستم ارسال کنم به اشتباه یک کلمه عزیزم به اول پیام پیست شد و باز هم به اشتباه پیام رو برای نامزدم ارسال کردم.
به همین ترتیب اتهام خیانتی که هرگز انجامش ندادم بهم زده شده و نامزدم ترکم کرده.
لطا راهنمایی بفرمایید که چطور میتونم رابطمو برگردونم؟
با تشکر.