سلام زنی هستم 28ساله همسرم سه سال از من بزرگتر است و هفت ساله که ازدواج کردیم و من الان هفت ماهه حامله ام و متاسفانه متوجه شدم که همسرم به من خیانت کرده و هنگامی که من در سفر بودم از طریق تلگرام با زن دیگه ای به هم صوتی پیام میدادن و از این طریق ارضا شده و بعد از یه ماه که من ویس های تلگرامشو شنیدم فهمیدم که به من خیانت کرده و از من عاجزانه خواست که او راببخشم شوهرم ادمی بود که همیشه تو دعوا منو مقصر میدونست ولی این بار گریه میکرد و قسم میخورد تابحال دستم به زنی نخورده و این بار هم گول خوردم و التماس میکرد که منو ببخش میگفت تو هیچی برام کم نذاشتی ولی من اشتباه کردم منم بخاطر بچم و اینکه خودمم دیوانه وار دوستش دارم بخشیدمش ولی این فکرا و حرفایی که با هم زدن مدام تو گوشمه و میترسم یه روز از اینکه بخشیدمش پشیمون بشم کمکم کنید باید چیکار کنم که فراموش کنم تو رو خدا یه راه اساسی پیش روم بزارین