باسلام.
بنده مدت دو سه هفته است که متوجه خیانت همسرم شده ام. ایشان حدود یکسال است که با مردی ارتباط دارد و متاسفاته در ابتدا خود را مجرد معرفی کرده و بعدها خود را متاهل ولی در شرف طلاق معرفی میکند. اون مرد هم اعتماد کرده و همسرم را به خانواده اش بعنوان نامزد معرفی می کند و رفت و امدهای خانوادگی بین انها اتفاق میوفتد. در این بین همسرم نیز خیلی علاقمند می شود و کار به خیانتهای جنسی می کشد….
نهایتا همسرم بعلت نامعلومی از کرده خود پشیمان می شود. ولی کماکان علاقمند به ان مرد است و ارتباطهای تلفنی آنها تا زمانی که من متوجه شدم ادامه داشته است. ما 12 سال است ازدواج کرده ایم و دو پسر 12 و 4 ساله داریم.
آشنایی ایشان با این مرد که قبلا یکبار ازدواج کرده و همسرش را طلاق داده دریک گروه تلگرامی اتفاق افتاده و به اصرار دوستان خانمم که از همسایگان بودند ایشان وارد این رابطه شده و گرفتار شده است.
من بشدت ضربه خوردم.. بعلت اعتماد بیش از حد به خانمم به ایشان اجازه می دادم که با این همسایگان از خانه خارج شود . گاهی میگفت که خانه فلان دوست، خانمها جمع می شویم امشب. تو بچه ها را نگه دار و من صبح می آیم….
خلاصه من خیلی اعتماد کرده بودم به ایشان.. درحال حاضر کمی از شدت شوک روحی کم شده و می توانم به محل کارم بروم.و رفتار عادی داشته باشم.
ولی باهمسرم نمیدانم جه کنم
آیا طلاق راه مناسبی است؟
ایشان از من 10 روز زمان خواسته تا به این پسر بگوید که متارکه نکرده و شوهرش در خانه است ( به این پسر کفته بود که در شرف طلاق است و شوهرش خانه را مدتهاست که ترک کرده است). و ایشان را قانع کند که این رابطه را خاتمه دهد…بنده همسرم را بسیار دوست میداشتم و پس از فهمیدن ماجرا دنبال یک روزنه برای بخشش خانمم بودم. ولی ابعاد خیانت بقدری بزرگ است که نمیتوانم قبول کنم وببخشم. خصوصا دروغهایی که به من و ان پسر گفته…
ممنونم اگر راهنمایی بفرمایید.
باتشکر