همسرم همش دنبال جلب توجه از دختراست و به بهونه احوالپرسی با دخترای مشکل دار فامیل پیام میده و میدونه که این قضیه منو ناراحت میکنه پیام ها رو پاک میکنه و متاسفانه چندین بار من فهمیدم یه بار پسرعموش بهش گفته بود بهم پول قرض بده و همسرم به خانوم اون که از نظر اخلاقی مشکل داره و با برادرشوهر خودم تو رابطه بوده پیام داده بود که اگه چیزی لازم دارید بحرم بیارم براتون و من هم پیامها رو دیدم و دعوا و …..
به تازگی هم پیامی که به دختردایی بیوه ام داده بود و پاک کرده بود و من متوجه شدم و بین بحث دو بار منو میخواست خفه کنه و زیر بار نمیره با وجود دختر هفت ساله ام واموندم دیگه نمیدونم چیکار کنم .
چند بار گذشت کردم چند بار بی خیال شدم ولی الان نمیدونم چیکار کنم نمیتونم دیگه تحملش کنم