سلام
داستان از اونجا شروع میشه که بطور اتفاقی ی خانومی من رو داخل فیس بوک ادد میکنه منم قبول میکنم و همینجوری تیری در تاریکی بهش میگم میخوام باهات دوست بشم اگر اهلش هستی جوابم رو بده بعد چند روز صحبت قبول میکنه و اشنا میشیم باهم بعدش متوجه میشم که متاهل هست و دوتا بچه داره و از عدم ارضا شدن توسط شوهر ناراحت است و اینکه شوهرش درکش نمیکنه همینجوری باهم بودیم که دیدم مایل به سکس چت هست و چندباری به این روش ارضا شد و بشدت داره وابستم میشه و میگه بعد ازدوتجت هم با من بمون من بدون تو ضربه روحی میخورم و اینجور حرف ها از طرفی من تازه به اشتباهم پی بردم فکر نمیکروم اینجوری بشه و این خودش ی خیانت هست نمیدونم چکار کنم .
لطفا راهنماییم کنید لطفا