با سلام
من و همسرم حدود سه سال پیش ازدواج کردیم اما بعد از مدتی متوجه ارتباط ایشان با افراد دیگری شدم که حتی در یک مورد برخورد سختی با ایشان نمودم اما بعد از یک مدت دوباره به رفتار گذشته خود بازگشته اند
خواهش میکنم راهنمایی بفرمائید