با سلام من 27سالمه و یه بچه 20 ماهه دارم
مدتیه شوهرم همش با گوشی بازی میکرد و توی گروه های تلگرام میچرخید منم فکر نمیکردم که با کسی آشنا شده ،مدتی رمز گوشی اش رو عوض کرده بود و به من نمیگفت ،اما من رمزشو فهمیدم وگوشیش رو دو روز قبل نگاه کردم دیدم واقعا باکسی آشنا شده و همش بهم پیام میدن من 3ساله که ازدواج کردم ،شوهرم مدتیه خیلی سرد شده بهم محبتی نمیکنه منم اگه میخوام بهش محبت کنم میگه برو اونور میخواستم کمکم کنین که چه جوری کاری کنم که دست از دوست دختر داشتن برداره .واین درسته که من به دوست دختر ش بگم ماجرا رو ،و به شوهرم هم بگم که میدونم دوست دختر داره وباهاش قهر کنم ؟در ضمن پدر ومادر شوهرم خیلی خوب هستن واگه به اونا بگم میگن تو که زنشی چرا از اول سخت گیری نکردی و بهش نگفتی که اینقدر با گوشی بازی نکنه ،تازگیا نماز هم نمیخونه ولی خیلی غیرتیه وبه حجابم گیر میده ،به خاطر آبروم نمیتونم کاری کنم که خانواده هامون بفهمن کمکم کنین