سلام 18سالمه نزدیک ی ساله عقد کردم همسرم ماه اول عقد بهم گفت با ی دختر رابطه داشته کمتر از ی ماه اما هیچ احساسی بهش نداشته و رابطشون عمیق نبوده اما من چن روز پیش ک تو لب تابش عکس میدیم ی پوشه پیدا کردم ک اسم اون دختر روش بود و داخلش پر از عکس های اون بود عکس ها ی بی حجاب و لختی همون شب به همسرم گفتم و باهاش دعوا کردم انقد بحث کردیم ک دیگ ب گریه افتادم و اونم شروع کرد ب گریه کردن گفت از این عکس ها خبر نداشته ولی باور نکردم نمیتونم باور کنم دارم کم کم ازش متنفر میشم کمکم کنید😢😭