سلام من 23 سالم ازدواج کردم من با شوهرم رابطه خوبی داریم و هیچگونه مشکلی نداریم ولی خانواده شوهرم زیاد از حد دخالت زندگی منو همسرم میکند و باعث جدای من شوهرم شدن من برای اینکه زندگیمو دوست دارم همه کار کردم ولی مادرشوهرم دست بردار نیست میخواد هر طور شده طلاق منو شوهرمو بگیر باید چکار کنم خانواده من دیگ خسته شده از کارای مادرشوهرم سه سال با شوهرم یک روز خوش برای من شوهرم نذاشته خواهش میکنم کمکم کنی زندگیم خراب نشه من شوهرم جدا از خانواده هامون زندگی میکنم ولی مادرشوهر ول کن نیس شوهرم بزور برده من باید چکار کنم