با سلام.راه درمان وسواس شمارشی که فقط روی تعداد انسان های یک مکان است و تعداد آنها مرتب در ذهن تکرار میشود چیست؟باتوجه به این که وسواس ارثی میباشد و البته محیط هم در بروز آن بی تاثیر نبوده است.باتشکر