باسلام خدمت مشاوره محترم
من پسری هستم هر دقیقه دروغ جور باجور میگم وهر بارکه آمدم دروغ نگیم نتونستم این عادت رونمی تونم بزارم کنار سال قبل رفتم کربلا توبه کردم ولی تا از کربلا آمدم شروع کردم دروغ گفتن هیچ کس دیگه به حرف هایم اعتماد نمی کنه خواهش می کنم هرجور می تونید کمکم کنید چون می ترسم فردا روزعاشق دختری شوم یهو دروغ بگم نتوانم صداقت خودم رو به او نشان دهم
خواهش می کنم راهنماییم کنید چکار کنم