با سلام

دختری 34 ساله هستم که حدود 7 سال زندگی مشترک و قبل از ان 6 سال دوستی داشتم به دلیل مشکلاتی که خانواده همسرم با من داشتم 2 سال پیش توافقی بدون گرفتن هیج حق و حقوقی جدا شدم یک سال پیش با پسری هم سن خودم 3 ماه از من بزرگتر آشنا شدم گفت من بعد از سربازی توسط خانواده زن داده شدم و 2 سال بعد جدا شدم خیلی رفتارهای بچه گانه داشت اعتماد به نفس نداشت کلی صحبت کردیم خیلی تغییر کرد از شریکش جدا شد تنها کار می کنه در جریان تمام کارهاش بودم مدام صحبت مدام دیدن رابطه جنسی اش عالی بود و برای من خیلی مهم بود چون آدم گرمی هستم با خانواده ام آشنا شد مدام با خانواده ام این طرف و آن طرف می رفتیم کل وقتش با من بود در روز مسافرت کاری و قیر کاری با هم رفتیم بعد گفتم خونه بگیریم قبول کرد برای راحتیمون به هر حال متوجه شدم زن داره با 2 تا بچه ولی خودش میگه با زنم ارتباط ندارم خیلی اذیتم میکرده بچه دوم را آوردم که زندگیم بهنر بشه نشد منم تصمیم گرفتم برای خودم زندگی کنم خودش میگه خیلی صحبت کردم که زندگیمون بهتر بشه ولی خانوادگی مشکل دارند بد دهن است مدام به بچه ها و من فحشهای رکیک می ده و هر چی بهش میگم به من ربط نداره نباید منو وارد این بازی میکردی میگه من تو ذهنم یه زندگیه ای که با تو این چند مدت داشتم می خواستم گفتم طلاق می گیرم با تو این زندگی رو شروع می کردم مدام میگهدوست دارم من بهش گفتم منو دوست نداری نیاز داری به من خیلی سعی میکنه من پیشنهاد دادم بریم مشاوره قبول کرده من از موقعی که فهمیدم ارتباط تلفنی و دیداری رو قطع کردم لطفا راهنمایی کنید میشه به این آدم با این همه دروغ اطمینان کرد چطوری؟